Tăng Nguồn Vốn Của Bạn Cùng Fullerton Markets
Chương Trình Ultimate Level-Up Bonus

GIAO DỊCH THĂNG HẠNG VỚI

MỖI KHOẢN TIỀN VỐN

Tăng hiệu quả hoạt động nguồn vốn của bạn và hưởng lợi nhuận lớn hơn. Với chương trình Ultimate Level-Up Bonus của Fullerton Markets, bạn đủ điều kiện để nhận 20% tiền thưởng với mỗi lần nạp tiền. Khi bạn đạt đến cấp độ thứ năm, bạn đủ điều kiện để nhận phần thưởng 10% cho mỗi lần nạp tiền.

CÁC LỢI ÍCH CỦA ULTIMATE LEVEL-UP BONUS

Không giới hạn số tiền thưởng bạn có thể nhận được

Tiền thưởng hỗ trợ giao dịch

Không yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu

Được phép chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản MT4/MT5

NHẬN TIỀN THƯỞNG CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Nội dung

chương trình Ultimate Level-Up Bonus

Bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng credit mỗi khi nạp tiền. Bạn có thể nhận 5% cho 10.000 USD đầu tiên của mình và sẽ lên đến 20% theo bảng bên dưới. Khi bạn đạt đến cấp độ cao nhất, bạn có thể nhận tiền thưởng 10% cho mỗi khoản tiền nạp được thực hiện, bất kể số lượng khoản tiền nạp của bạn là bao nhiêu.
10,000 USD
đầu tiền
5%
tiền thưởng
10,000 USD
lần 2
10%
tiền thưởng
10,000 USD
lần 3
15%
tiền thưởng
10,000 USD
lần 4
20%
tiền thưởng
 
đến vô cùng
10%
tiền thưởng

Ví dụ, khi nạp 100,000USD, bạn sẽ được thưởng thêm 11,000USD!

Cấp bậc

Quyền lợi

Tiền thưởng

10,000 USD đầu tiền

5% tiền thưởng

500 USD

10,000 USD lần 2

10% tiền thưởng

1,000 USD

10,000 USD lần 3

15% tiền thưởng

1,500 USD

10,000 USD lần 4

20% tiền thưởng

2,000 USD

60,000 USD tiếp theo

10% tiền thưởng

6,000 USD

Điều kiện & Điều khoản

 • 1) Tiền thưởng là một dạng tiền tín dụng có thể thua lỗ trong giao dịch và không thể rút tiền.
  2) Tăng giảm tiền thưởng được tính tương ứng với tỷ lệ phần trăm của số tiền yêu cầu rút. Ví dụ: rút 25% từ số dư của bạn sẽ dẫn đến việc xóa 25% Tiền thưởng của bạn.
  3) Tiền thưởng chỉ được trao cho Tài khoản Giao dịch Cá nhân, không phải Tài khoản Giao dịch Sao chép hoặc Tài khoản Nhà đầu tư.
  4) Khách hàng sẽ cần gửi yêu cầu qua Fullerton Suite.
  5) Công ty có quyền không phát tiền thưởng cho bất kỳ khách hàng nào không hợp lệ.
  6) Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước.
  7) Tiền thưởng chỉ áp dụng cho các khoản tiền nạp từ ngày 24 tháng 1 năm 2022.

  Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện đầy đủ tại đây.

 

Lựa chọn giải pháp nạp tiền

Bắt đầu giao dịch với

Fullerton Markets ngay hôm nay!

NHẬN TIỀN THƯỞNG CỦA BẠN TẠI ĐÂY