Lần đầu tiên xuất hiện ! Bonus vô cực riêng biệt

Chương trình Bonus sẽ chỉ tính khi bạn bắt đầu giao dịch
Hãy gia tăng tần suất giao dịch của bạn cùng với 6 cấp độ tiền thưởng Bonus không có giới hạn!

Giới thiệu

Chương trình Bonus riêng biệt

Đây là chương trình Bonus đầu tiên không giới hạn số tiền Bonus bạn có thể nhận được - bất kể số tiền gửi của bạn là bao nhiêu! Chúng tôi đã tạo ra chương trình tiền thưởng tốt nhất mà bạn có thể nhận được từ một nhà môi giới STP thuần túy. Nếu bạn đang tìm kiếm chương trình Bonus tốt nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối, thì bạn không cần phải tìm nữa vì nó ở ngay trước mắt bạn!

Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu nhận lấy tiền Bonus của bạn nhé!

CẤP ĐỘ BONUS

Bonus sẽ có 6 cấp độ!

10.000USD đầu tiên
30% Bonus
10.000USD kế tiếp
25% Bonus
10.000USD kế tiếp
20% Bonus
10.000USD kế tiếp
15% Bonus
10.000USD kế tiếp
10% Bonus
Từ 50.000USD
cho tới vô hạn
8% Bonus

LỢI ÍCH

Tại sao Bonus vô cực là là loại Bonus tốt nhất cho bạn?

Không có giới hạn về số tiền Bonus bạn có thể nhận được

Chúng tôi là nhà môi giới duy nhất trên thị trường cung cấp tiền thưởng Bonus không giới hạn bất kể quy mô tiền nạp của bạn!

Bonus có thể đánh cháy

Tiền thưởng Bonus của bạn sẽ không bị xóa khi bạn mất nhiều hơn số tiền gốc của mình. Bonus sẽ hỗ trợ bạn lấy lại lợi nhuận trong giao dịch.

Chuyển nội bộ được cho phép giữa các tài khoản MT4 tự định hướng

Tiền thưởng Bonus của bạn sẽ không bị xóa khi bạn thực hiện chuyển khoản nội bộ MT4 vào tài khoản MT4 tự định hướng của riêng bạn nhưng nó sẽ được chuyển tương ứng.

Không yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu

Với không có yêu cầu khối lượng giao dịch ẩn để giữ tiền thưởng của bạn.

Cách thức hoạt động

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu nếu bạn nạp
100.000 USD ?

đá xanh
Với 10.000USD
 • nhận 30% Bonus3,000USD

đá vàng
Với 10.000USD kế tiếp
 • nhận 25% Bonus2,500USD

đá đỏ
Với 10.000USD kế tiếp
 • nhận 20% Bonus2,000USD

đá tím
Với 10.000USD kế tiếp
 • nhận 15% Bonus1,500USD

đá xanh
Với 10.000USD kế tiếp
 • nhận 10% Bonus1,000USD

đá vàng
Từ 50.000USD trở lên
 • nhận 8% Bonus4,000 USD

 • TỔNG BONUS NHẬN 14.000USD

Nếu bạn nạp 100.000 USD, bạn sẽ nhận được tổng tiền thưởng tín dụng là 14.000 USD

Thông tin quan trọng

Điều kiện & Điều khoản

 • 1) Chương trình Bonus vô cực riêng biệt là loại Bonus dùng để giao dịch,bạn không thể rút tiền.
 • 2) Tiền thưởng Bonus được tính trên mỗi khách hàng, không phải trên mỗi ID MT4.
 • 3) Tiền thưởng Bonus sẽ bị xóa tương ứng với phần trăm số tiền được yêu cầu rút ra. Ví dụ: Rút 25% khỏi số dư của bạn sẽ dẫn đến việc xóa 25% tiền thưởng Bonus của bạn.
 • 4) Bonus chỉ cho tài khoản giao dịch cá nhân, không cho tài khoản giao dịch sao chép hoặc tài khoản đầu tư.
 • 5) Khách hàng gửi yêu cầu nhận Bonus trên Fullerton Markets Suite.
 • 6) Công ty có quyền không cung cấp "Bonus vô cực" cho bất kỳ khách hàng nào.
 • 7) Công ty có toàn quyền thay đổi điều kiện và điều khoản mà không cần phải thông báo trước.
 • 8) Chương trình Bonus riêng biệt chỉ được chấp nhận từ ngày 6 tháng 9 năm 2018.

Chương trình Bonus riêng biệt chỉ dành cho khách hàng Brunei, Cambodia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào khu vực điều khoản và điều kiện.

ĐĂNG KÝ

Đăng ký để nhận chương trình Bonus vô cực ngay nhé!


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Phương pháp nạp tiền